Arne og Jørgen jollens Historie

Museumsjollen
Arne og Jørgen jollen er bygget i en brydningstid hvad angår materialer. En del fiskere havde købt joller af glasfiber fra Rantzausminde og Ærøskøbing. Men for os i dag var det et held, at man tænkte i gamle materialer og lod jollen bygge på traditionel vis af træ i Jyllinge i året 1966.
I fiskerlejet Skovgærdet blev der svedt og bandet en del af fiskerne, Arne og Jørgen, når jollen skulle kølhales. Motoren var meget tung, og jollen satte sig til stadighed fast i fiskerlejets
bådrende. Til gengæld var der aldrig problemer med selve motoren, der ved siden af ruse- og garnfiskeri også blev brugt til vodfiskeri.
Jollen blev solgt i 1984 og en Erikajolle fra Ærø blev indkøbt til erstatning.
Efter det tidligere Fjordmuseums redning af den stærkt medtagne jolle, blev al renovering af selve jollen udført hos Bendix Bådeværft i Hundested.
Motoren blev renoveret hos Bill Østergaards Østby Auto & Traktorservice.

 

2 Minutter med Arne

og Jørgen Jollen på

Roskilde Fjord

klik på billed