Jollen / Skibslauget

Ejerforhold

Roskilde Museum ejer Arne og Jørgen Jollen.
 
Laugets andre trofaste sponsorer:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinusfonden
Renovations Transport Roskilde
Nordea, Frederikssund afdeling
Skibsbevaringsfonden
Spiesfonden
Friluftsrådet
Keld Hansen bil a/s
Skuldelev Maskinfabrik
Østby Auto & Traktorservice
Renovations Transport A/S
Hornsherreds Autoophug
Hejnfelt Fisk
Syklubben Østby
Frederikssund Kommune
Roskilde kommune
Sønderby Havn
Gershøj Havn

Hertil kommer Roskilde museum, der ejer båden - samt private bidrag, megen velvilje og en stor og uegennyttig indsats fra mange sider.
Skibslauget Arne og Jørgen
Da Jollen blev fundet i Frederiksværk i 1999, fik Karsten Munkvad fra Fjordmuseet i Jyllinge hurtigt erhvervet jollen til museet. Jollen var klart bevaringsværdig da den var den sidste træjolle , der blev bygget til fiskeri på Roskilde fjord, klart bevaringsværdig. Den havde været sunket, og både motor og båd trængte til en gennemgribende restaurering.

Mange ville gerne medvirke til at gøre Jollen til et sejlende museum. Museet ville som ejer af Jollen skaffe midlerne til Jollens istandsættelse, og et skibslaug skulle vedligeholde og sejle den.
Efter en omfattende renovering blev den søsat lørdag den 27. juli 2001 og navngivet "Arne og Jørgen".
Jollen har fast plads i Østby Havn, hvor den ligger fra ca. 1. maj til 1. oktober. Det bliver til ca. 50 timers sejllads hver sommer.
Laugsmedlemmerne har forskellige kompetencer og supplerer derfor hinanden i arbejdet med at vedligeholde og bevare Jollen. Der er medlemmer med kendskab til bådebyggeri, diesel-motorer, forskellige former for fiskeri, sejlads i fjorden, arbejde med store maskiner til ændringer i havnen, transport af Jollen og meget andet praktisk og teknisk arbejde.
Lauget har også et tæt samarbejde med andre, der passer på fjordens gamle træbåde.
Samarbejdet er bundet op omkring de fælles træf mellem Fjordens Træbåde.
Lauget har organiseret sig med ordførende for lauget. Nuværende er det Bill Østergaard, der kan kontaktes på tlf. 4752 0001 eller e-mail: bill@oestbyauto.dk.
Posten som ordfører medfører også, at det er Bill, der har overblik over regnskab, mails og de fleste andre ting vedrørende jollen.
Laugets deltager hvert år den 3. weekend i august i træskibstræffet "Træf Fjordens Træbåde", der afvikles på skift i havnene langs fjorden. Normalt er vi 25 - 35 træskibe af alle størrelser. "Arne og Jørgen" deltager, og træffene er åbne for publikum.
Jollen hører ind under Roskilde Museum, men passes stadig af skibslauget "Arne og Jørgen".
Skibslauget består januar 2015 af 11 medlemmer der alle med stor ildhu og ekspertise passer Jollen.
Lauget består i dag af: Bill Østergaard, Karsten Munkvad, Kim Rockhild, Erik Jensen, John Larsen og Niels Løth.