Fiskerlejet Skovgærdet indviet
Publiceret 13-07-2018
50 glade gæster til indvielse af fiskerleje 29. juni.

Indvielse af fiskerlejet. Foto: Niels Winther.
Glade gæster til indvielse af Skovgærdet. Foto: Niels Winther.
Nyistandsat fiskerleje

50 glade mennesker var mødt op for at fejre, at det lille fiskerleje Skovgærdet er blevet renoveret. Det gamle fiskerleje var ved at falde fra hinanden - og en grundig og nænsom renovering var nødvendig, hvis dette fine lille monument for flere generationer af fjordfiskere ikke skulle forsvinde. Istandsættelsen er blevet foretaget af Venslev Tømmer og Snedker og Bovin Søengrepriser - og støttet af Nationalpark Skjoldungernes Land, Frederikssunds Kommune og Arne og Jørgen Jollens laug, som har lagt malerkræfter i.

En dejlig dag

Og det blev en af de dage, man husker. Fjordens folk kom sejlende fra Jyllinge og fra Gershøj med dannebrogsflag - for der er stadig mange som husker fiskerlejet fra de var børn - og har siddet på den gamle bænk ved redskabsskuret og snakket med de to gamle fjordfiskere, Arne og Jørgen, som fiskede fra åben træjolle.

Taler og lam

Skibslauget for Arne og Jørgen Jollen, som har til huse i fiskerlejet, havde sammen med nationalparken arrangeret festivitas med taler og fortællinger. Karsten Munkvad fra skibslauget bød velkommen. Nationalparkens formand, Lars Vedsmand, holdt en tale om det vigtige i at holde fast i nationalparkens små perler. Og ROMU´s direktør, Henrik Bo Nielsen, holdt en tale om den levende historie. Derpå fortalte Karsten Munkvad levende om fjordfiskerne Arne og Jørgen, som brugte fiskerlejet - og inviterede sammen med Arne og Jørgen lauget og Nationalparken på et traktement af grilstegt lam fra Eskilsø, kartoffelsalat, øl og champagne.

Om Skovgærdet

Fiskerlejet Skovgærdet har været i brug i tre generationer - fra det blev grundlagt i 1895 og til de to sidste fjordfiskere, Arne og Jørgen Hansen, forlod det i 2003. Bådlejet, barkgryden, tjærekassen og redskabsskuret står som et lille monument over en tid, hvor nøjsomme fiskerfamilier kunne leve af at fange ål og rejer fra fjordjoller. Før i tiden var der mange små fiskerlejer omkring Roskilde Fjord. I dag er der kun få tilbage. Skovgærdet er det bedst bevarede.

Arne og Jørgen Jollen

Arne og Jørgen Jollen er den sidste træjolle, der blev bygget til fiskeri i Roskilde Fjord. Jollen blev bygget på Jylllinge Bådeværft i 1966 - og købt af fjordfiskerne Arne og Jørgen, som brugte den til fjordfiskeri fra Skovgærdet. I 1984 solgte de træjollen - og købte en af glasfiber. I 1999 blev den gamle jolle fundet i Frederiksværk i en slem forfatnng. Den blev købt og sat i stand af Roskilde Museum og ligger i dag i Østby Havn, hvor et 11-mands skibslaug passer godt på den.

Skovgærdet


Fiskerlejet Skovgærdet


Skovgærdet er et fiskerleje, der har været i brug i tre generationer, og som i dag fremstår helt som da de to sidste Fjordfiskere forlod os.
Barkgryden, tjærekassen og redskabsskure står som et lille monument over en tid, hvor Fjorden gav liv til nøjsomme fiskerfamilier med fangst af ål og rejer.
Bådlejet ligger i Hornsherred ved den nordre ende af Østskoven. Over for ligger den største ø i Fjorden, Eskilsø.
Før i tiden var der mange små fiskerlejer omkring fjordkomplekset Isefjord og Roskilde Fjord. I dag er der kun få tilbage med Skovgærdet, som måske det bedst bevarede.
Historisk blev fiskerlejet ved Østskoven grundlagt i 1895 da Vilhelm Andersen forlod København for at vende tilbage til Østbyegnen. Hans storebror huskes som Per Smed i Pontoppidans: ”Nådsensbrød”. Også Vilhelm havde lært som smed hos sin far og havde i København arbejdet som beslagsmed på Tuborg. Ved tilbagekomsten begyndte han at grave fiskerlejet ud og slog sig ned som fisker. Det professionelle fiskeri fra lejet fortsatte med fuldtidsfiskeri helt frem til Jørgens død i 2003.
I over 100 år har familien været aktive fiskere på fjorden med ålefangst, vodfiskeri, krogfiskeri, strandjagt. Det har været et hårdt liv, hvor de har tøjlet naturens ressourcer.
Som et ekstra plus i bevarelsen af dette unikke stykke fiskerihisorie blev det i 1999 muligt for Fjordmuseet i Jyllinge at tilbagekøbe Arne og Jørgens Jolle. Jollen er bygget i Jyllinge i 1966 og står i den originale udførelse.
Dette har medført at Skibsbevaringsfonden har erklæret båden for bevaringsværdig. Håbet er, at også fiskerlejet kan sikres for eftertiden.
Billedet af fiskerlejet er fra Arthur Fangs bog fra 1946, udgivet på Flensborg Boghandel.

Den første båd er af Vilhelm Andersens bygget på Kalvøen ca. år 1900 som ruse og krog-/stangejolle.
Motorjollen bagved blev bygget i Frederiksværk af Ole Rasmussen. De fik den i 1935 med en 5HK Kulhusmotor.
Lars`s jolle ses bagest til højre. Den blev brugt til ruse- og krogfiskeri med sejl.
Båden forrest th. tilhørte en lokal bonde i Østby, han hed Broberg.
Bemærk forrest i billedet står en krogbakke med ålekroge i blød. Krogene skulle stå i blød for at få ålene til at bide.